Parandamaks Pipelife klientide kasutajakogemust, kasutame oma veebilehel küpsiseid. Kui jätkate lehe sirvimist, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt..Close

Paigalduskoha valik 


Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul on vaja täita kohaliku omavalitsue juhiseid ja ettekirjutisi. Valla keskkonnaametnik aitab koha valiku ja mõõdistamisega seotud probleemide korral. Asukoha valikul tuleb veel silmas pidada tühjendusauto ligipääsu võimalust. Mahuti ja imbväljaku peal ei tohi liikuda transpordivahenditega. Soovitav on teha paigalduseskiis koos mõõtudega. See aitab hiljem õuepeal tehtavate ehitustööde käigus vältida paigaldatud
süsteemi vigastamist.

Kanalisatsioonitorud

Hoonest settemahutisse ja sealt jaotuskaevu Ø 110 tulevad kanalisatsioonitorud paigaldatakse tihendatud, kividest puhastatud pinnale (liiv) 1–2% kaldega. See tähendab 1–2 cm langust toru ühe jooksva meetri kohta. Paigaldamisel peab kasutama vesiloodi või loodimisseadet. Kui mahuti
paigaldatakse hoonest kaugemale (> 20 m), oleks kasulik paigaldada kanalisatsioonitorule
vaatlustoru või -kaev. Hoonepoolses otsas on kanalisatsioon vabalt ventileeritav katuse kaudu, alarõhuventiili ei tohi kasutada. Tihenditega toruühenduste paigaldamist hõlbustab määrdeainete kasutamine.

SEPTIKU PAIGALDAMINE


Transpordi, ladustamise ja montaazi ajal tuleb vältida mehaaniliste vigastuste tekitamist. Mahuti tõstmiseks (nii tõstuki kui ka rihmade abil) kasuta spetsiaalseid tõsteaasasid mahuti peal.

Kaeviku sügavus sõltub hoonest tuleva kanalisatsioonitoru sügavusest. Sisendtoru sügavus on maksimaalselt 994 mm maapinnast. Sügavamale paigaldamisel tuleb puhastustorusid pikendada. Kaeviku põhi täida 300 mm paksuse tihendatud liivakihiga. 

Kõrge pinnasevee korral tuleb septik ankurdada. Ankurdamiseks tuleb valada armeeritud betoonist alusplaat või paigaldada septiku külgedele betoonplokid. Ankurdusrihmadega kinnita septik alusplaadi või betoonplokkide külge. Kasuta korrosioonikindlaid kinnitusdetaile. Väldi septiku kokkupuudet ankurdusplaadi või plokkidega. Nende vahele peab jääma vähemalt 200 mm tihendatud liiva.

Kaevik täida liivaga 300 mm kihtide kaupa, tihendades hoolega igat kihti. Paralleelselt tagasitäitega tuleb septik täita veega, see välistab septiku hilisema vajumise ja tagab kohese töövalmiduse. Pärast seda on süsteem valmis kasutamiseks. 

Kui septiku pealmise pinna ja maapinna vahele jääb vähem kui 500 mm, siis tuleb külmumise vältimiseks katta septik 50mm soojustusplaatidega. Väljaulatuvad puhastustoru otsad lõika maapinna lõpliku kõrgusmärki arvestades õigesse mõõtu. 

Imbsüsteemi ehitamine

Imbväljaku sügavus jääb vahemikku 0,8...1,3 m. Kui imbtorud asetsevad eraldi kraavides, siis kraavi laius peaks olema 1,0 m ja torude vahekaugus 2,0 m. Ühises kraavis asetsevate torude korral võib nende vahekaugus olla 1,5 m ja kraavi laius 2,0 m. 

Kaeviku põhi täida 25 cm paksuse killustikukihiga (fraktsioon 16-32 mm). Ühenda imbtorud jaotustorude ja painduvate käänikute abil jaotuskaevuga. 

Ära paigalda septikut ilma jaotuskaevuta. Jaotuskaev on vajalik septiku töös ettetulevate hooldus- ja  puhastustööde tarvis. Ilma jaotuskaevuta paigaldatud septikul on võimatu avastada ummistusi, ning neid ka likvideerida! 

I
mbtorud paigalda kaldega 5...10 mm/m.
Imbtorude teised otsad ühenda painuvate käänikute abil vertikaalsete tuulutustorudega.
Täida kaevik killustikuga. Killustikukihi peale aseta filterkangas, mis väldib pinnase
segunemist.

Minimaalse imbkraavi sügavuse korral kata killustikukiht soojustusplaatidega. Soojustus kaitseb imbväljakut läbikülmumise eest ja parandab tema töövõimet. Lõpuks tee tagasitäide täitepinnasega. Jäta maapind imbväljaku kohalt veidi kõrgemaks, et sajuveed valguksid eemale.Trüki

üles