Parandamaks Pipelife klientide kasutajakogemust, kasutame oma veebilehel küpsiseid. Kui jätkate lehe sirvimist, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt..Close

PE SURVETORUDE ÜHENDAMINE


Elekterkeevismuhvühendus
Elekterkeevismuhvkeevitust kasutatakse nii PE torude kui ka PE liidete ühendamiseks. Keevituse teostamiseks on vaja spetsiaalset keevitusaparaati. Elekterkeevisliidete sisepinnal on takistustraadid.

Liitekoha keevitamine toimub muhvi takistusest tekkiva soojuse ja sobiva keevitusrõhu abil. Muhvi takistustraatide soojenedes vabaneb muhvi sisemine pinge ja muhv tõmbub toru välispinnale kokku, tekitades sellega vajaliku keevitusrõhu.

Elekterkeevismuhvkeevituse etapid (vt. joonis 1):
 • lõika toru otsad 90° nurga all;
 • puhasta toru otspinnad (nt. atsetooniga) ning eemalda karestajaga oksüdeerunud pindmine kiht:
- PE 80 torudel kas mehaaniliselt või käsitsi,
- PE 100 torudel ainult mehaaniliselt;
 • märgi elekterkeevismuhvi pistesügavus toru mõlemasse otsa;
 • liitmikud ja torud tuleb ühendada pingevabalt. Vältimaks toru või liitmiku nihkumist tuleb kasutad selleks spetsiaalselt ettenähtud keevitustugesid ehk range (standard ISO 10839);
 • keevita liitekoht (vt. täpsemaid juhiseid elektermuhvkeevitusaparaadi kasutusjuhendist).

Pea meeles:
 • elekterkeevismuhvkeevitust võib teostada temperatuuridel -10°C…+45°C • elekterkeevisliitel on  välispinnal kuumutuselement (indikaator) selleks, et visuaalselt saaks hinnata, kas keevitus on lõppenud;
 • vihmase, lumise, külma ja kuuma ilma korral tuleb kasutada telki;
 • keevituskohas ei tohi toru ovaalsus olla suurem kui 1,5% toru välisdiameetrist;
 • keevitatavate torude otsad peavad olema ühetasased ja risti läbi lõigatud [ei tohi olla viltu lõigatud (vt. joonis 2)];
 • torude ja toruühenduste pindade hoolikas puhastus mõjutab otsustavalt tulemust. Ainuke  usaldusväärne meetod toru pinnalt mustuse ja oksüdeerunud kihi eemaldamiseks on mehaaniline töötlemine (karestamine);
 • elektrikeevismuhve ja –sadulaid ei tohi karestada. Vajadusel eemaldatakse mustus puhastusvahendiga (nt. atsetoon);
 • kui kahtled liitekoha kvaliteedis, näiteks keevituse ajal juhtunud elektrikatkestuse tõttu, võid  liitekoha ümber keevitada (1x) peale seda, kui liitekoht on täielikult jahtunud;
 • erinevaid PE materjale ja erinevaid seinapaksuseid (SDR) võib ühendada elektermuhvkeevituse abil (vt. joonis 3);
 • elekterkeevismuhvliide saavutab täieliku tugevuse alles kahe tunni möödudes keevitamisest;
 • keevitamise ja jahtumise ajal ei tohi keevitusliiteid koormata (tuleb hoolitseda selle eest, et elekterkeevisliide ja torud on keevituse ja jahtumise ajaks lukustatud keevitustugede (rangide) külge.

Keevitusmeetodil on palju eeliseid. Näiteks:
 • keevitatud ühendus on sama tugev, kui mitte isegi tugevam torust endast. See tähendab vastupidavust ühenduskohtades polüetüleentorude korrosiooni suhtes. Teiste sõnadega võib keevitatud torustikke võrrelda ühe pika toruga;
 • keevitustehnika säilitab polüetüleentoru loomuliku paindlikkuse kogu toru pikkuses. Tugevate, keevitatud ühendustega saab toruliini ühendada maapinnal ning seejärel paigaldada ta torukraavi. Seejuures ei teki probleeme sõltumata sellest, millist torupaigaldusmeetodit kasutatakse.


Elektermuhvkeevituse aparaadid
Keevitusaparaadid on peamiselt automatiseeritud. Aparaadid on varustatud kaitseisolatsiooniga ja on niiskuskindlad. Pikaajalisele kasutuskindlusele mõeldes tuleb keevitusaparaati eriti ettevaatlikult käsitseda transportimisel, sest masin sisaldab hulgaliselt elektroonikat.
Keevitusaparaadid töötavad vahelduvvoolul. Elektriallikaks võib olla vooluvõrk või generaator, mis
annab ühtlase pinge ja piisava võimsuse. Keevitusaparaadi töötemperatuuri vahemik on üldiselt
-20°C...+50°C.

Keevitaja kvalifikatsioon
Keevitustöid peab tegema Eesti standardile vastava kvalifikatsiooniga personal, võimaluse korral Euroopa standardi nõuete kohaselt. Kui niisuguseid standardeid ei saa kasutada, peab keevitustöid tegema koolitatud personal, kes kasutab keevituseadmeid ja -meetodeid, mis on heaks kiidetud torude ja toruliitmike tootjate poolt (EVS 847-3:2003).

Põkk-keevitus
Põkk-keevitust kasutatakse nii PE torude, kui ka PE surveliitmike ühendamiseks. Põkk-keevituse teostamiseks on vaja põkk-keevisagregaati. PE gaasitorude põkkimisel peab lisaks põkk-seadmele olema ka CNC seade ehk mälublokk. Põhimõtteliselt toruotsad freesitakse siledaks, kuumutatakse ja surutakse kokku ning jahutatakse. Tulemuseks on põkk-keevisliide.NB! Täiendav hõõrdejõud tuleb teoreetilisele keevitussurvele
juurde liita (vt. keevitustabeleid).

Põkk-keevituse etapid:
 • toru otsad lõigatakse läbi võimalikult otse (risti) 90° all;
 • hea keevitustulemuse põhieelduseks on puhtus. Toru ja liitmiku välispinda aga ka tööriistu, kuumutuspeeglit võib puhastada näiteks atsetooniga;
 • kokkukeevitatud torud või liitmikud kinnitataks keevitusaparaadi külge pikkupidi ühesuunaliselt. Ristinihe ei tohi olla suurem kui 10 % toru seinapaksusest;
 • toru otsapinnad freesitakse tasandushöövliga;
 • kuumutusplaat eemaldatakse ning sulatatud toru otspinnad surutakse ettevaatlikult kokku;
 • keevitaja vajutab märgistuse kuuma keevisõmblusesse, et märgistuse järgi oleks võimalik keevituse teostaja ära tunda;
 • seejärel tuleb lasta keevisõmblusel jahtuda;
 • kui jahtumisaeg on möödunud, eemaldatakse keevitussurve ja PE-toru eemaldatakse keevitusmasinast.

Keevisõmblus kannatab juba käsitsemist. Lõplik tugevus saavutatakse alles siis, kui keevisõmbluse temperatuur vastab ümbritseva keskkonna temperatuurile.

NB! Põkk-keevisühenduse teostamise korral võta ühendust torutarnijaga ning küsi keevitustabelit. Sealt leiad PE-torude keevitamiseks vajalikud surved ja ajad sõltuvalt toru läbimõõdust ning seinapaksusest.

Pea meeles:
 • põkk-keevitust ei soovitata alla -20°C juures;
 • vihmase, lumise, külma ja kuuma ilma korral kasuta telki;
 • tuulise ja külma ilma korral tuleb torude vabad otsad sulgeda otsakorkidega;
 • kontrolli, et torul ei oleks sügavaid kriimustusi ega lõikeid. Maksimaalselt võivad need olla 10% toru seinapaksusest;
 • erinevaid materjale (nt. PE 80 ja PE 100) võib ühendada põkk-keevituse abil (vt. joonis 1);
 • erinevaid seinapaksuseid (SDR) ei tohi ühendada põkk-keevituse abil (vt. joonis 2);
 • kui keevitus ebaõnnestub, tuleb õmblus eemaldada ning teha keevitus uuesti. NB! Pipelife Eesti tootevalikus on olemas digitaalne indikaator toru välispinna kriimustussügavuse mõõtmiseks.
 
NB! Pipelife Eesti tootevalikus on olemas digitaalne indikaator toru välispinna kriimustussügavuse mõõtmiseks.


PE survetoru põkk-keevisühenduse kvaliteedi kontroll
 • visuaalne hinnang (vt. näited keevisõmblustest, vea põhjus);
 • välisvuugi toru pinnalt lõikamise teel (vuugi väänamisel selgub, kas tegemist ei ole nö. külmliidesega);
 • PE-survetorude suruõhu katsetamise teel. NB! Pipelife Eesti valikus on olemas toru välisvuugilõikur.
PE 80 JA PE 100 TEHNILISED OMADUSED

 

Trüki

üles