Parandamaks Pipelife klientide kasutajakogemust, kasutame oma veebilehel küpsiseid. Kui jätkate lehe sirvimist, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt..Close

Nõuded hoonevälisele kaablikaitsele


Kaablitorus peab olema vähemalt 30% vaba ruumi (D>1,3d).
Terves pikkuses torusse paigaldatud kaablil on soovitatav D>1,5d. 
Kaabli paigaldus kaevisesse kaitsetorus

Kaevis täidetakse täitepinnasega, mis valdavalt ei sisalda üle 20 mm suuruseid kive/tükke.
Täitmisel pinnas tihendatakse torude ümber, arvestades pinnase hilisemat vajumist
Normaaltingimustele vastavate kaeviste ristlõiked, kaablite paigutus neis ja kaitseviisid on
näidatud järgnevatel joonistel.
Kaabli süvis sõidutee all peab olema vähemalt 1 m.
Täitmisel pinnas torude ümber tihendada. Arvestada pinnase hilisemat vajumist.
Torude vahekaugust suurendada, kui see on vajalik soojenemistingimuste täitmiseks või
ehituslikel kaalutlustel. Lubatav on ka vähendamine.
tagasitäitmiseks võib 750N klassi torude puhul kasutada kohalikku pinnast, mis ei sisalda
suuri (läbimõõt 10 mm) kive. Suure kivisuse puhul teha liiva- (kruusa-)padi.

Kaablikaitsetorusid 450N kasutatakse järgmistel juhtudel:

• Reeglina kõigis tihe- ja hajaasutusega piirkondades, kus kaevetöid esineb harva.
• Ristumisel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega.
• Ristumisel teedega, kui vahekaugus teepinnast kaablini on vähemalt 1,0 m.
• Kõnni- ja kergliiklusteede all, kui vahekaugus teepinnast kaablini on üle 0,5 m.

Kaablikaitsetorusid 750N kasutatakse järgmistel juhtudel:

• Läheduses asuvate rohkete allmaarajatiste ja sagedate kaevetöödega piirkondades.
• Ristumisel teedega, kui kaugus teepinnast kaablini on 0,5...1,0 m.
• Sõiduteede all, tiheda liiklusega õue- ja parkimisaladel või kohtades, kus on suur
mehaanilise mõju tõenäosus.
• Õue- ja pargialadel, kui kaugus maapinnast kaablini on 0,3...0,5 m.

Kinnine paigaldusviis (puurimine, läbisurumine)

• Kinnist paigaldusviisi rakendatakse ristumisel raudteede, tiheda liiklusega teede ning
kraavidega.
• Põhinõuded kinnise meetodi kohta on toodud joonisel. Läbimise parameetrid määrata
olenevalt ehitaja kasutuses olevatest mehhanismidest.Kohalike teede ja sissesõitude all võib toru sügavus olla 700 mm.
Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
Toru sügavus täpsustatakse projektis olenevalt reljeefist ja allmaarajatiste olemasolust.
Trüki

üles