Parandamaks Pipelife klientide kasutajakogemust, kasutame oma veebilehel küpsiseid. Kui jätkate lehe sirvimist, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt..Close

NÕUDED HOONESISESELE KAABLIKAITSELE


Hoonesiseste kaablikaitsetorude ja tarvikute ülesanne on isoleeritud juhtmete ja/või kaablite
kaitsmine ja suunamine sellistes elektripaigaldistes ja kommunikatsioonisüsteemides, mille
pinge on kuni 1000 V vahelduvpinget või 1500 V alalispinget. Ühtseks süsteemiks ühendatud
paigaldustorud ja tarvikud peavad tagama nendes asetsevate isoleeritud juhtmete ja kaablite
mehaanilise ja vajadusel isegi elektrilise kaitse. Paigaldustorude tarvikute (jätkude, põlvede,
kinnitusklambrite) kaitseomadused ei tohi olla halvemad kui paigaldustorudele esitatavad
nõuded.

Standard EN 61386-1 jaotab hoonesisesed paigaldustorud järgmiselt:

Jäik paigaldustoru - paigaldustoru, mida ei ole võimalik painutada või on võimalik painutada ainult koos mehaanilise abivahendiga.
Painduv paigaldustoru - paigaldustoru, mida on võimalik käsitsi painutada, aga mis ei ole mõeldud sagedaseks painutamiseks kogu kasutusea jooksul.

Kasutuskohad (tabel 1)

Väikese tugevusega torud – üldkasutatavad. Pinnapealne paigaldus, krohvialune, puitkarkassis jne. Neid torusid ei tohi paigaldada betooni sisse.
Keskmise tugevusega torud – sobivad paigaldamiseks kohtadesse, kus kasutatakse väikese tugevusega torusid. Lisaks eeltoodule sobivad need ka paigalduseks betooni sisse ja pinnasesse.
UV-kindlad torud – kasutamiseks välitingimustes.
Halogeenivabad torud – ei eralda põlemisel kahjulikke gaase, seetõttu sobivad kasutamiseks koolides, haiglates, kaubanduskeskustes ja mujal rahvarohketes kohtades.
Kaabliga varustatud torud – torud, mis on juba koos kaablisoonte või kaablitega. Kiirendavad ja lihtsustavad installeerimistöid.

Mehaanilised omadused

Paigaldustorud peavad olema piisava mehaanilise tugevusega. Nad ei tohi mõraneda ega
deformeeruda nii palju, et isoleeritud juhtmete või kaablite sisestamine nendesse oleks
raskendatud või juba paigaldatud isoleeritud kaablid või juhtmed võiksid väljatõmbamisel
kahjustuda.

Standard EN 61386-1 jagab hoonesisesed kaablikaitsetorud viide erinevasse jäikusklassi
(tabel 2).
Trüki

üles