Parandamaks Pipelife klientide kasutajakogemust, kasutame oma veebilehel küpsiseid. Kui jätkate lehe sirvimist, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt..Close

Üldnõuded 

Hoonekanalisatsioon on hoones tekkiva reovee ärajuhtimiseks rajatud hoonesisene veeneelude, torude ja seadmete süsteem. Reovee ärajuhtimine toimub kas isevoolu või ülepumpamise
teel. Vajadusel tuleb reovesi ka puhastada enne suubumist ühiskanalisatsiooni.

Hoonekanalisatsiooni projekteerimist, paigaldamist kui ka olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide ümberehitamist reguleerib standard EVS 846.

Hoonekanalisatsioon peab olema projekteeritud ja paigaldatud  nii, et oleks võimalik:

- täita ohutusnõudeid suurima võimaliku äravoolu kanaliseerimise korral
- täita ohutusnõudeid materjalide vastupidavuse kohta läbivate vedelike suhtes
- vältida halva õhu ja kanalisatsioonigaaside pääsu hoonesse
- kaitsta torustikku mehaaniliste mõjude eest
- kaitsta süsteemi temperatuurimõjude eest
- vältida uputust
- tõkestada tule levikut

Külmumisoht

Hoone kanalisatsioonisüsteem tuleb ehitada nii, et külmakahjustuste oht oleks minimaalne. Samuti tuleb ennetada külma mõjust tingitud ummistusohtusid ja viia nende tekkimise võimalus  miinimumini.

Torustiku asukoht 

Torustiku asukoha valikul tuleb arvestada, et igasugused lekked oleks võimalikult kiiresti  avastatavad ja ligipääs remonditööde läbiviimiseks lihtne. Tuleb vältida, et torustik või selle osa põhjustab lekkimise korral olulist kahju ümbritsevatele ruumidele.

Tuleohutus

Projekteeritud ja ehitatud kanalisatsioonisüsteem ei tohi soodustada hoones tule ja suitsu levikut. Kohtades, kus torud läbivad piirdeid, milledele esitatakse tulekindluse nõudeid, tuleb võtta kasutusele eriabi-nõud tule ja suitsu leviku tõkestamiseks. Samas tuleb silmas pidada, et ei väheneks piirde tulepüsivus 

Torustiku soojuspaisumine

Projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb arvestada pingetega, mis tekivad torumaterjali soojuspaisumisest. Eriti tähtis on see erinevast materjalist torustike ühendamise korral.
Polüpropüleentorude joonpaisumine on 0,14 mm/m°C.

Näide: Temperatuuri muutumisel 20°C võrra pikeneb
või lüheneb 2 m toru ± 5,6 mm.

Hoone kanalisatsioonisüsteem


Veeneelud

1. Trapp ujuva haisulukuga „Primus”
2. Põranda- või keldritrapp
3. Kraanikausi sifoon
4. Pesumasina vee- ja äravooluühendus
5. Köögivalamu sifoon
6. Vanni või duši sifoon
7. Tilgalehter kütte- või kliimaseadmetele
8. Õuetrapp
9. Sademeveelehter

Torud ja liitmikud

10. Püstik
11. Äravoolutoru
12. Õhustustoru
13. Hoonekollektor
14. Läbiviiguhülss

Turvalisus ja hooldus

15. Tuulutuspüstiku otsak
16. Puhastusava
17. Tagasivooluklapp


Trüki

üles